Кыска мѳѳнѳттѳгү байкоочулардын ишке киришин жарыялайт

 ПРЕСС-РЕЛИЗ  Бишкек ш, 2017 жыл 13 – октябрь ЖМКларга таркатууга арналат   Тема: «Демократия жана жарандык коом үчүн Коалициясы» кыска мѳѳнѳттѳгү байкоочулардын ишке киришин жарыялады.   Демократия жана жарандык коом үчүн Коалициясы 13-октябрында ѳткѳргѳн брифингде кыска мѳѳнѳттѳгү байкоочулардын ишке...