Главная > Жаңылыктар > Кыргызстандын калкынын болуп өткөн президенттик шайлоолор тууралуу ой-пикири

«Демократия жана жарандык коом үчүн коалиция” коомдук уюму 2017-жылдын 10-ноябрынан 18-ноябрына чейин телефон аркылуу жалпы улуттук социологиялык сурамжылоо жүргүздү.
Бул сурамжылоонун максаты – Кыргыз Республикасынын жаңы президентиншайлагандан кийинки калктын саясий маанайын өлчөө.
Бул социологиялык сурамжылоо КР жаңы президентин шайлагандан кийинки калктын саясий артык көрүүлөрүн жана калктын президент А.Ш. Атамбаевдин алты жылдык ишмердүүлүгүн баалоосун, Кыргызстандын калкынын 2017-жылдын октябрында болуп өткөн президенттик шайлоолордун жыйынтыктарына канааттануусун, КР шайлоо системасына болгон мамилеси жана жаңы президент С. Ш. Жээнбековдон күтүүлөрдү каттоого багытталган.

View Fullscreen