Главная > Жаңылыктар > Кыргызстан жарандарынын бизнести текшерүүгө такоолдун киргизилишине мамилеси