О нас

Демократия жана жарандык коом үчүн Коалциясы» (Коалиция) – шайлоочулардын укуктук маданиятын жогорулатуу жана шайлоо процессинин бардык баскычтарына көз карандысыз мониторинг уюштуруу, шайлоолорду өткөрүү боюнча иш-чараларды, анын ичинде шайлоо процессинин бардык катышуучулары тарабынан шайлоо мыйзамынын сакталышына мониторинг жүргүзүү жана айрым аймактарда, ошондой эле бүтүндөй өлкөдө учурдагы кырдаалды талдоо боюнча жарандык билим берүүнү жүргүзүү үчүн түзүлгөн саясий жактан нейтралдуу бейөкмөт уюм.

Жарандык билим берүү жана көз карандысыз байкоо жүргүзүү, адамдардын шайлоо системасына ишеним деңгээлин жогорулатууга көмөктөшүү аркылуу айкын шайлоо системасын камсыздоону колдоо – «Демократия жана жарандык коом үчүн коалция” коомдук уюмунун башкы миссияларынын бири.

Коалиция – кыргызстандыктар тарабынан түзүлгөн жана кыргызстандыктардын кызыкчылыгында жарандарды демократиялык процесстерге тартуу аркылуу иштеген уюм.

© Coalition.kg 2019