Главная > Archive by category "Отчеттор"

Кыргызстандагы мамлекеттик жөлөк пулдар

“Демократия жана жарандык коом үчүн коалиция” коомдук бирикмеси мамлекеттик жөлөкпулдарга тиешелүү Кыргызстандын жарандарынын пикирлерин сурамжылоо жүргүздү. Жалпы улуттук телефондук социологиялык сурамжылоо 2019-жылдын 26-июлунан 30-июлуна чейин жүргүзүлдү. Конституцияга ылайык Кыргызстан социалдык мамлекет болуп эсептелет, башкача айтканда, социалдык саясаты материалдык жактан...

Кыргызстанда жеке жактарга насыя берүүнүн өзгөчөлүктөрү

“Демократия жана жарандык коом үчүн Коалиция” коомдук бирикмеси өзүнүн ишмердүүлүгүнүн алкагында Кыргызстандын жарандарынын арасында өлкөдөгү насыя берүү процессинин өзгөчөлүктөрү боюнча сурамжылоону жүргүздү. Жалпы улуттук телефон аркылуу социологиялык сурамжылоо 2019-жылдын 16-июлунан 25-июлуна чейин өттү. Насыя берүү бүткүл дүйнө боюнча, анын...

РУКОВОДСТВО по мониторингу соблюдения прав женщин и детей в области трудовых отношений в рамках международного и национального законодательства

Руководство по мониторингу соблюдения прав женщин и детей в области трудовых отношений в рамках международного и национального законодательства разработана ОО «Коалиция за демократию и гражданское общество» в рамках проекта «Продвижение прав человека и трудовых прав через ВСП+ в Кыргызстане»,...

Кыргызстандагы ички миграциянын өзгөчөлүктөрү

“Демократия жана жарандык коом үчүн коалиция” Коомдук бирикмеси өз ишкердигинин алкагында өлкөдөгү ички миграциянын өзгөчөлүктөрү тууралуу Кыргызстан жарандарынын пикирлерин аныктоо максатында сурамжылоо өткөрдү. Жалпы улуттук социологиялык сурамжылоо телефон аркылуу 2019 жылы 2-июлдан 13 июлга чейин өткөрүлдү. Сурамжылоонун максаты –...

“Коопсуз шаар” долбоорун киргизүү менен жолдордогу жагдай өзгөрдүбү?

“Демократия жана жарандык коом үчүн коалиция” коомдук бирикмеси өзүнүн иш-аракеттеринин алкагында “Коопсуз шаар” долбоору киргизилгенден кийин жолдордогу жагдай боюнча Кыргызстандын жарандарынын пикири жөнүндө сурамжылоо жүргүзүлдү. Жалпы улуттук телефондон социологиялык сурамжылоо 2019-жылдын 13-июнунан баштап 26-июнуна чейин жүргүзүлдү. Бул сурамжылоонун максаты...

Кыргызстандын жарандарынын көзү менен өлкөдөгү коомдук-саясий жагдай тууралуу

“Демократия жана жарандык коом үчүн коалиция” коомдук бирикмеси өзүнүн ишаракеттеринин алкагында Кыргызстандын жарандарынын өлкөдөгү коомдук-саясий жагдай тууралуу пикирлерин сурамжылоону жүргүздү. Жалпы улуттук телефондон социологиялык сурамжылоо 2019-жылдын 28-майынан тартып 8-июнуна чейин өткөрүлдү. Ушул сурамжылоонун максаты өлкөдөгү коомдук-саясий жагдай жөнүндө калктын...

Мектепке чейинки жана мектептеги билим берүүнүн сапаты

“Демократия жана жарандык коом үчүн коалиция” коомдук бирикмеси өзүнүн ишмердүүлүгүнүн чегинде өлкөдөгү билим берүүнүн сапаты жөнүндө Кыргызстандын жарандарынын ой-пикирин билүү үчүн сурамжылоону жүргүздү. Жалпы улуттук телефон аркылуу социологиялык сурамжылоо 2019-жылдын 13-майынан 27-майга чейин өттү. Бул сурамжылоонун максаты мектепке чейинки...

Кыргызстандын жарандарынын жашоочулардын өлкөдөн эмиграциясына байланышкан проблемалар тууралуу пикири

«Демократия жана жарандык коом үчүн Коалиция» коомдук бирикмеси өз ишмердигинин алкактарында Кыргызстандын жарандарынын өлкөдөн жашоочулардын эмиграциясына байланышкан проблемалар жөнүндө пикирлерин сурамжылоону жүргүзгөн. Жалпы улуттук телефондук социологиялык сурамжылоо 2019-жылдын 22- апрелинен тартып 2-майына чейин жүргүзүлгөн. Аталган сурамжылоонун максаты болуп Кыргызстандын...