60 кѳз карандысыз узак мѳѳнѳттѳгү байкоочулар Кыргызстандын бардык аймактарында абалды көзөмөлдөп турушат.

Демократия жана жарандык коом үчүн Коалициясы Кыргыз Республикасынын Президентин шайлоону даярдоодо жүргүзгѳн байкоосу жѳнүндѳ кийинки алдын ала отчеттун жыйынтыктарын тартуулайт. ПРЕСС-РЕЛИЗ  Бишкек ш. 2017 жыл, 9 – октябрь  ЖМКларга таркатууга арналат   Тема: «Демократия жана жарандык коом үчүн Коалициясы»...