Кыргызстандын жарандарынын көзү менен өлкөдөгү коомдук-саясий жагдай тууралуу

ЖаңылыктарОтчеты за 2019 г.Comments Off on Кыргызстандын жарандарынын көзү менен өлкөдөгү коомдук-саясий жагдай тууралуу

“Демократия жана жарандык коом үчүн коалиция” коомдук бирикмеси өзүнүн ишаракеттеринин алкагында Кыргызстандын жарандарынын өлкөдөгү коомдук-саясий
жагдай тууралуу пикирлерин сурамжылоону жүргүздү. Жалпы улуттук телефондон
социологиялык сурамжылоо 2019-жылдын 28-майынан тартып 8-июнуна чейин
өткөрүлдү.


Ушул сурамжылоонун максаты өлкөдөгү коомдук-саясий жагдай жөнүндө калктын
маалымдуулугун изилдөө, калк окуялардан кабар алып туруу үчүн пайдаланып жаткан
маалымат булактарын жана маалымат каналдарын аныктоо болду. Кыргыз
Республикасында саясий жагдай канчалык туруктуу экендиги жөнүндө, 2019-жылдын
жарым жылында кандай окуялар коомдун нааразычылыгын жана каршы пикирин
жаратканы, жарандар өлкөдөгү коомдук-саясий жагдайга таасир бере алышабы,
ошондой эле кайсы мамлекеттик институттарга баарынан көбүрөөк ишенбей
тургандыгы тууралуу калктын пикири.

View Fullscreen

© Coalition.kg 2019