Обзор деятельности Жогорку Кенеша Кыргызской Республики за сенятбрь-октябрь 2016г.

Рейтинг:   / 0

 

  Общественное объединение «Коалиция за демократию и гражданское общество» публикует первый выпуск информационного дайджеста по деятельности Парламента(Жогорку Кенеша) Кыргызской Республики. Дайджест подготовлен при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID).

  В рамках деятельности этого проекта будет осуществлен мониторинг законопроектов, обсуждаемых в рамках парламентских сессий (пленарные заседания, заседания комитетов и заседания фракций), с целью информирования населения о деятельности Жогорку Кенеша.

Отношение населения Кыргызстана к предстоящему референдуму и выборам депутатов местных кенешей

Рейтинг:   / 3
 
  Общественная организация «Коалиция за демократию и гражданское общество» с 17 по 22 октября 2016 года провела общенациональный телефонный социологический опрос.
  Цель данного опроса – выяснить отношение населения республики к предстоящему референдуму и выборам депутатов местных кенешей.
Опрос проводился при поддержке Агентства США по международному развитию(ЮСАИД).

Итоговый отчет по результатам долгосрочного и краткосрочного наблюдения за выборами депутатов местных кенешей Кыргызской Республики 27 марта 2016 года

Рейтинг:   / 0

 

  Данный отчет подготовлен по результатам долгосрочного наблюдения за выборами в период с 8 февраля по 14 апреля 2016 года и краткосрочного наблюдения за выездным голосованием 26 марта и в день выборов 27 марта 2016 года.

  Выборы в местные кенеши 27 марта 2016 г. проходили в 6 городах и 21 айыльном аймаке на 199 избирательных участках. ГРС сообщило, что на данных выборах в список избирателей включены 264 000 избирателей.

  Впервые местные выборы проводились с использованием процедур, которые были аппробированы на прошлых парламентских выборах в октябре 2015 года, в частности идентификация избирателей по биометрическим данным и автоматически считывающие урны. Изменения в Закон о выборах по внедрению этих процедур были приняты Жогорку Кенешем КР 21 января 2016 года, за два месяца до выборов.

2016-жылдын 26 жана 27-мартындагы Кыргыз Республикасынын жергиликтүү кеңештеринин депутаттарын шайлоого узак жана кыска мөөнөттүү байкоо жүргүзүүнүн жыйынтыктары боюнча алдын ала билдируу (отчет)

Рейтинг:   / 0

  2016-ж. 26-март жана 27-март күндөрүнө дайындалган жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоолорго байкоо жүргүзүү боюнча кампаниянын алкактарында Коалиция шайлоо процессинин бардык баскычтарына мониторинг өткөрүүнү жүргүзөт. Бул кампанияга Коалициянын башкы жана аймактык кеңселеринин жетекчилеринен жана кызматкерлеринен тышкары 3 юрист, 1 эксперт, ошондой эле 11 узак мөөнөттүү жана УШКларга бөлүштүрүлүшкөн 348 окутулушкан көз карандысыз байкоочулар тартылышкан. Добуш берүү күнү, 174 УШКларга бөлүштүрүлүшкөн кыска мөөнөттүү байкоочулар менен катар атайын окутулушкан, участокторго чыгышкан, шайлоо участокторунан келип түшкөн сигналдарга реакция кылып, ошондой эле аймактык-шайлоо комиссияларынын ишине байкоо жүргүзүшкөн «мобилдүү топтор» иш алып барышкан. Ошондой эле добуш берүү күнү анын жардамы менен 15 оператор кыска мөөнөттүү байкоочулардын отчетторун кабыл алышкан колл-борбор иштеп турган.

  Төмөнкү кеңештерге шайлоолорго байкоо жүргүзүү уюштурулган:

Баткен областынын Лейлек районунун Бешкент, Маргун айыл кеңештери;

Жалал-Абад областынын Тогуз-Торо районунун Көк-Ирим, Атай айылдык кенештери, Аксы районунун Авлетим айыл кеңеши;

Нарын областынын Ак-Талаа районунун Баетов, Терек, Жерге-Тал айылдык кеңештери, Жумгал районунун Чаек, Кызыл-Жылдыз айылдык кеңештери;

Чүй областынын Ысык-Ата районунун Милянфан айылдык кеңеши, Кемин районунун Кемин шаардык кеңеши, Токмок шаардык кеңеши;

Ысык-Көл областынын Каракол, Балыкчы шаардык кеңештери;

Ош шаардык кеңеши. 

28-март, 2016-ж. Пресс-релиз

Рейтинг:   / 0

  28-мартта «Аки-Пресс» маалымат агенттигинде «Демократия жана жарандык коом үчүн коалициясынын» 2016-жылдын 26-27-мартындагы добуш берүү күнүнө байкоо жүргүзүүсүнүн жыйынтыктары боюнча пресс-конференциясы болуп өттү.

  Уюмдун билдирүүсү боюнча 26-март көчмө добуш берүү  жана 27-марттагы добуш берүү күндөрүндө көз карандысыз байкоочулар айрым бир участкалардагы окуяларды эске албаганда, шайлоо алдындагы кампаниянын жүрүшүндө бекитилген процедураларды өтө одоно бузуу окуялары катталган жок.

  Коалиция 26-марттагы көчмө добуш берүү күнүндө 136 шайлоо кампанияларына байкоо жүргүздү жана өтө көп сандагы арыздардын болбогондугун белгилейт. Алдын ала келип түшкөн арыздарды кабыл алган УШКлардын 20% шайлоочулардын баардыгы добуш бере алышкан эмес. Бул көрүнүш Ош шаарында жогору болгон. Шайлоочуга кысым көрсөтүү жана коркутуу аракеттери Ош шаарынын 3 участкасында, Караколдогу бир участкада, Жалал-Абад облусунун Аксы районундагы бир участкада катталган.

 Коалиция 27-мартта Ош, Каракол, Токмок, Каракол, Балыкчы, Кемин жана Нарын, Жалал-Абад, Баткен облустарынын айрым айылдарында 174 участкада өз байкоочуларын койду.

Предварительное заявление по результатам долгосрочного и краткосрочного наблюдения за выборами депутатов местных кенешей Кыргызской Республики 27 марта 2016 года (отчет)

Рейтинг:   / 0

  Коалиция наблюдала за избирательным процессом и вела параллельный подсчет голосов (ППГ) на выборах депутатов местных кенешей в 5 городах Ош, Балыкчы, Каракол, Токмок и Кемин. В соответствии с методологией, Коалиция охватила все 139 избирательных участков в этих городах. Помимо городов, Коалиция также проводила краткосрочное наблюдение на 35 избирательных участках в айыльных кенешах, но без полного охвата всех участков. В течение дня голосования Коалиция оперативно собирала структурированную и систематизированную информацию со всех 174 участков. В день выездного голосования, Коалиция направила 272 краткосрочных наблюдателя на 136 избирательных участка из 174 избирательных участков, поскольку на некоторых участках выездное голосование не проводилось. В день голосования на 174 избирательных участках работали 348 краткосрочных наблюдателя.  Краткосрочные наблюдатели наблюдали за всеми процессами дня голосования, включая открытие избирательного участка, голосование и закрытие избирательных участков и подсчет голосов.

28.03.2016 - Пресс-релиз

Рейтинг:   / 0

  28 марта в информационном агентстве «Аки-Пресс» состоялась  пресс-конференция Общественного объединения «Коалиции за демократию и гражданское общество» о предварительных результатах наблюдения за днем голосования 26 и 27 марта 2016 года.

  По данным организации в день выездного голосования 26 марта и в день голосования 27 марта независимые наблюдатели не зафиксировали каких-либо серьезных нарушений установленных процедур в ходе предвыборной кампании, кроме отдельных случаев и участков.

  Коалиция наблюдала выездное голосование 26 марта на 136 избирательных участках и отмечает, что завышенных количеств заявок не наблюдалось. На 20% УИК не все избиратели, которые подали заявки смогли проголосовать. Данный показатель был высоким в городе Ош. Попытки давления и запугивания избирателя зафиксированы на 3 участках города Ош, на одном участке в Караколе и на одном участке Аксыйского района Джалал-Абадской области.

  27 марта Коалиция выставила наблюдателей на 174  участках городов Ош, Каракол, Токмок, Каракол, Балыкчы, Кемин и отдельных селах Нарынской, Джалал-Абадской, Баткенской области.

Предварительный отчет по результатам долгосрочного наблюдения за выборами депутатов местных кенешей Кыргызской Республики 27 марта 2016 года

Рейтинг:   / 0

  Согласно Указу Президента от 26 января 2016 года в связи с истечением сроков полномочий в отдельные айылные и городские кенеши назначены выборы депутатов на 27 марта 2016 года. Также наряду с ними на указанный день определено проведение досрочных выборов в местные кенеши, которые в связи с неизбранием депутатами мэра города или главы айыл окмоту в установленные сроки, были распущены Президентом (в соответствии с частью 5 статьи 43, частью 6 статьи 49 Закона «О местном самоуправлении»).

  За отчетный период наблюдатели Коалиции не зафиксировали каких-либо инцидентов, нарушений установленных процедур. Подготовка ко дню голосования на текущий период идет в соответствии с избирательным законодательством и в сроки, определённые Календарным планом ЦИК.

  Предстоящие выборы в местные представительные органы проходят после масштабной прошлогодней кампании выборов в Жогорку Кенеш КР, где были на практике апробированы новые технологии, были составлены списки избирателей на основе биометрических данных граждан и использованы автоматические считывающие урны при проведении голосования. Если летом 2015 года перед обществом стоял вопрос о конституционности условия об обязательности сдачи биометрических данных для участия в выборах, то на сегодняшний день это стало данностью. И перед официальным назначением очередной избирательной кампании ожидалось внесение изменений и дополнений в Закон «О выборах депутатов местных кенешей» по аналогии с конституционным законом, по нормам которого был избран состав Жогорку Кенеша нового созыва. 21 января 2016  года парламент принял данные изменения и дополнения. В соответствии с данными изменениями на выборах местных кенешей также будут использованы данные технологии.

        

Azattyk.kg - Коалиция: Эрте келин болгон эселектер

Рейтинг:   / 0
  Кыргызстанда өспүрүм куракта турмуш кургандардын саны жалпы баш кошкондордун дээрлик 13 пайызын түзөт. Бул жыл сайын 7 миңдей эселек күйөөгө тиет дегенди билдирет.
  “Демократия жана жарандык коом үчүн” коалициясынын жаңы иликтөөсүнө караганда, акыркы кезде жашы жете элек куракта никеге турган кыздардын саны өсүүдө. Укук коргоочулар ата-эненин, нике кыйган молдонун, тартип коргоо органдары жана жалпы коомчулуктун жоопкерчилигин көтөрүү зарылдыгын белгилешүүдө. “Аялзат” берүүсү ушул темага арналат.