Пресс-релиз, 1 сентября 2015 года, Бишкек.

Рейтинг:   / 0

С 1 сентября 2015 года во всех регионах республики Коалицией за демократию и гражданское общество совместно с группой тренеров из прокуратуры и органов внутренних дел будут проведены 26 обучающих тренингов для более чем 1000 сотрудников органов прокуратуры и внутренних дел  по вопросам разрешения избирательных споров и обеспечения безопасности выборов.  

  Договоренность о данной совместной деятельности в избирательном процессе была достигнута между Генеральной прокуратурой, Министерством внутренних дел и Коалицией за демократию и гражданское общество при поддержке Проекта ПРООН по поддержке выборов. Проект разработан в 2014 году по запросу Правительства Кыргызстана с целью оказания технической помощи, направленной на проведение демократических и прозрачных выборов в КР.

Пресс-релиз, 1-сентябрь, 2015-жыл, Бишкек.

Рейтинг:   / 0

  2015-жылдын 1-сентябрынан баштап, республиканын бардык аймактарында Демократия жана жарандык коом үчүн коалициясы тарабынан прокуратура жана ички иштер органдарынын өкүлдөрүнөн турган тренерлер тобу менен биргеликте шайлоолорго байланыштуу талаш-тартыштарды жана шайлоолордогу коопсуздук менен камсыз кылуу көйгөйлөрүн чечүү боюнча прокуратура жана ички иштер органдарынын 1000ден ашык кызматкерлери үчүн 26 окутуу тренингдери өткөрүлөт.

  Шайлоо процессиндеги биргелешкен бул ишмердүүлүк жөнүндө макулдашуу Башкы прокуратура, Ички иштер министрлиги жана Демократия жана жарандык коом үчүн коалициясынын ортосунда БУУөПтүн шайлоолорго колдоо көрсөтүү долбоорунун каржылык колдоосунун негизинде жетишилди. Долбоор 2014-жылы Кыргызстандын Өкмөтүнүн  КРда таза жана демократиялуу шайлоолорду өткөрүүгө багытталган техникалык жардамдарды көрсөтүү максатындагы суроо-талабынын негизинде иштелип чыкты.

Пресс-релиз, 25 август, 2015-жыл, Бишкек

Рейтинг:   / 0

  Демократия жана жарандык коом үчүн Коалициясы парламенттик шайлоого көз карандысыз байкоо жүргүзүү үчүн  бир катар  тренингдерди өткөрүп  60 узак мөөнөттөгү жана 1400 кыска мөөнөттөгү байкоочуларды  даярдап жатат.  Добуш берүү күнү жана анын соңунда кыска мөөнөттөгү байкоочулар менен катар атайын окутулган 60 координатор «мобилдик топтордун» курамында тигил же бул мыйзам бузуу боюнча далилдерди чогултуу боюнча УШКларда иштешет жана территориялык шайлоо комиссияларынын ишине байкоо жүргүзөт. Ошондой эле добуш берүү күнү колл-борбор иштейт, анда 30 оператор кыска мөөнөттөгү байкоочулардан отчетторду кабыл алып турат.

Начало независимого наблюдения за выборами депутатов ЖК КР, КАБАР

Рейтинг:   / 0

  19-авгутта «Кабар» маалыматтык агенттигинде пресс конференция болуп, анда «Демократия жана жарандык коом үчүн Коалициясы» КУ өкүлдөрү алдыдагы парламенттик шайлоого көз карандысыз байкоо жүргүзүү процессин баштагандыгын жарыялады. Толугураак маалыматты видео аркылуу көрсөңүздөр болот.

  19 августа в информационном центре «Кабар» состоялась пресс- конференция, где представители ОО Коалиция за демократию и гражданское общество заявили о начале независимого наблюдения за выборами депутатов ЖК КР.     Более подробну информацию можно получить через просмотр нашей видео записи.