Главная > Articles posted by:Coalition ( > Page 2)

Позиция юриста

Требования к позиции юриста: высшее юридическое образование; стаж работы по специальности не менее 2 лет; знание правозащитного сообщества, ситуации в сфере прав человека в Кыргызстане. опыт проведения анализа международных документов и национального законодательства в сфере прав человека, разработки аналитических...

Позиция эксперта

Требования к позиции эксперта: высшее юридическое образование или образование в смежных областях; опыт работы в сфере продвижения прав человека в Кыргызстане не менее 5 лет; знание правозащитного сообщества, ситуации в сфере прав человека в Кыргызстане и в ЦА регионе,...

Кыргызстан жарандарынын суроо талаптарына Жогорку Кеңештин жеткиликтүүлүгуү жөнүндө пикири

«Демократия жана жарандык коом үчүн коалиция» коомдук бирикмеси өз ишмердүүлүгүнүн чегинде Парламенттин ишине байкоо жүргүзөт. Ошондой эле, жайдын соңунда Жогорку Кеңештин депутаттарынын катышуусу менен өлкөнүн аймактарында тегерек столдорду өткөрдүк. Мына ушуга байланыштуу Жогорку Кеңеш канчалык денгээлде жарандарга жана алардын...