Жаңылыктар

(Русский) Предложения Коалиции о внесении изменений и дополнений в Закон Кыргызской Республики «О местном самоуправлении», Закон Кыргызской Республики «О статусе депутатов местных кенешей», Закон Кыргызской Республики «О статусе столицы» и Закон Кыргызской Республики «О статусе города Ош»

ЖаңылыктарComments Off on (Русский) Предложения Коалиции о внесении изменений и дополнений в Закон Кыргызской Республики «О местном самоуправлении», Закон Кыргызской Республики «О статусе депутатов местных кенешей», Закон Кыргызской Республики «О статусе столицы» и Закон Кыргызской Республики «О статусе города Ош»

Кыргызча маалымат жок

Кыргызстан жарандарынын суроо талаптарына Жогорку Кеңештин жеткиликтүүлүгуү жөнүндө пикири

ЖаңылыктарОтчетторОтчеты за 2018 г.Comments Off on Кыргызстан жарандарынын суроо талаптарына Жогорку Кеңештин жеткиликтүүлүгуү жөнүндө пикири

«Демократия жана жарандык коом үчүн коалиция» коомдук бирикмеси өз ишмердүүлүгүнүн чегинде Парламенттин ишине байкоо жүргүзөт. Ошондой эле, жайдын соңунда Жогорку Кеңештин депутаттарынын катышуусу менен...   Read More

(Русский) Круглые столы на тему: «Общественные наблюдатели: вчера, сегодня, завтра» в рамках реализации проекта USAID «Содействие Парламенту, информирование избирателей и наблюдение за выборами»

ЖаңылыктарComments Off on (Русский) Круглые столы на тему: «Общественные наблюдатели: вчера, сегодня, завтра» в рамках реализации проекта USAID «Содействие Парламенту, информирование избирателей и наблюдение за выборами»

Кыргызча маалымат жок

(Русский) Поправки в Конституционный Закон КР «О выборах президента КР и депутатов Жогорку Кенеша КР» для разрешения неясностей в вопросе проведения агитации за позицию “Против всех”

ЖаңылыктарComments Off on (Русский) Поправки в Конституционный Закон КР «О выборах президента КР и депутатов Жогорку Кенеша КР» для разрешения неясностей в вопросе проведения агитации за позицию “Против всех”

Кыргызча маалымат жок

(Русский) Объявляем тендер на создание статичной инфографики

ЖаңылыктарComments Off on (Русский) Объявляем тендер на создание статичной инфографики

Кыргызча маалымат жок

Кыргызстан жарандарынын бизнести текшерүүгө такоолдун киргизилишине мамилеси

ЖаңылыктарОтчетторОтчеты за 2018 г.Comments Off on Кыргызстан жарандарынын бизнести текшерүүгө такоолдун киргизилишине мамилеси

Үй-бүлөдөгү зомбулук көйгөйү

ЖаңылыктарОтчетторОтчеты за 2018 г.Comments Off on Үй-бүлөдөгү зомбулук көйгөйү

“Демократия жана жарандык коом үчүн” коомдук уюму 10-июлдан баштап 17-июлга чейин телефон аркылуу жалпы улуттук социологиялык сурамжылоо жүргүздү. Бул сурамжылоонун максаты – Кыргызстандын жарандарынын...   Read More

Кыргызстандын жарандарынын шайлоочулардын укуктары тууралуу маалымдуулугу

ЖаңылыктарОтчетторОтчеты за 2018 г.Comments Off on Кыргызстандын жарандарынын шайлоочулардын укуктары тууралуу маалымдуулугу

«Демократия жана жарандык коом үчүн коалиция» коомдук уюму 2018-жылдын 17-январынан 23-январына чейин телефон аркылуу жалпы улуттук социологиялык сурамжылоо жүргүздү. Бул сурамжылоонун максаты – Кыргызстандын...   Read More

Демократия жана жарандык коом үчүн коалициясы Кыргыз Республикасынын айрым жергиликтүү кеңештерине кезектеги жана мөөнөтүнөн мурдагы өткөрүлгөн шайлоолорго мониторинг жүргүздү

ЖаңылыктарComments Off on Демократия жана жарандык коом үчүн коалициясы Кыргыз Республикасынын айрым жергиликтүү кеңештерине кезектеги жана мөөнөтүнөн мурдагы өткөрүлгөн шайлоолорго мониторинг жүргүздү

«Демократия жана жарандык коом үчүн коалициясы» Кыргыз Республикасынын айрым жергиликтүү кеңештерине кезектеги жана мөөнөтүнөн мурдагы шайлоолорго даярдыктарга жана өткөрүүлөргө байкоо жүргүздү. Шайлоолор Жалал-Абад обласунун...   Read More

(Русский) Жогорку Кенеш Кыргызской Республики: Обзор деятельности за ноябрь-декабрь 2017 год

ЖаңылыктарComments Off on (Русский) Жогорку Кенеш Кыргызской Республики: Обзор деятельности за ноябрь-декабрь 2017 год

Кыргызча маалымат жок

© Coalition.kg 2019