Главная > Отчеттор > Archive by category "Отчеты за 2019 г."

Кыргызстандын жарандарынын көзү менен өлкөдөгү коомдук-саясий жагдай тууралуу

“Демократия жана жарандык коом үчүн коалиция” коомдук бирикмеси өзүнүн ишаракеттеринин алкагында Кыргызстандын жарандарынын өлкөдөгү коомдук-саясий жагдай тууралуу пикирлерин сурамжылоону жүргүздү. Жалпы улуттук телефондон социологиялык сурамжылоо 2019-жылдын 28-майынан тартып 8-июнуна чейин өткөрүлдү. Ушул сурамжылоонун максаты өлкөдөгү коомдук-саясий жагдай жөнүндө калктын...

Мектепке чейинки жана мектептеги билим берүүнүн сапаты

“Демократия жана жарандык коом үчүн коалиция” коомдук бирикмеси өзүнүн ишмердүүлүгүнүн чегинде өлкөдөгү билим берүүнүн сапаты жөнүндө Кыргызстандын жарандарынын ой-пикирин билүү үчүн сурамжылоону жүргүздү. Жалпы улуттук телефон аркылуу социологиялык сурамжылоо 2019-жылдын 13-майынан 27-майга чейин өттү. Бул сурамжылоонун максаты мектепке чейинки...

Кыргызстандын жарандарынын жашоочулардын өлкөдөн эмиграциясына байланышкан проблемалар тууралуу пикири

«Демократия жана жарандык коом үчүн Коалиция» коомдук бирикмеси өз ишмердигинин алкактарында Кыргызстандын жарандарынын өлкөдөн жашоочулардын эмиграциясына байланышкан проблемалар жөнүндө пикирлерин сурамжылоону жүргүзгөн. Жалпы улуттук телефондук социологиялык сурамжылоо 2019-жылдын 22- апрелинен тартып 2-майына чейин жүргүзүлгөн. Аталган сурамжылоонун максаты болуп Кыргызстандын...