Пресс-релиз – тактоо

Рейтинг:   / 0

«Демократия жана жарандык коом үчүн Коалициясы» маалымдайт, «24.kg» маалымат агенттигинде  «Баткенде шайлоочулардын 76%  өздөрүн шайлоочулардын тизмесинен таппай коюшту»,  деген материал чыккандан кийин Коалицияга БШКдан түшүндүрмө келди. Анда айтылгандай, Баткен шаарында атайын тестирлөө болгон. Биометрикалык маалыматын бербегендер добуш бере алабы же башка шайлоо участогунда тизмеге киргендер башка жактан кайталап добуш бере алабы (демек, “карусель” жасоо мүмкүнбү) деген суроолорду аныктоо боюнча, биометрикалык маалыматтарды тапшыргандар да, тапшырбагандар да 12-сентябрда атайын УШКга жиберилген. Өз учурунда тактоо бергендиги үчүн Коалиция  Өкмөткө жана БШКга ыраазычылык билдирет. 

Эске салсак, 21 - сентябрда саат 11 де  Акипресс  маалыматтык агенттигинде Коалиция шайлоо алдындагы 2015-жылдын 1-сентябрынан 15-сентябрына чейинки кырдаалга узак мөөнөттөгү байкоо жүргүзүүнүн алдын-ала экинчи отчетун берген.   Мында Баткен шаарында тестирлөөгө катышкан шайлоочулардын 76%  УШКда өзүн шайлоочулардын тизмесинен таппай койгондугу туурасында сөз болгон. Отчеттун толук текстин жана пресс-конференциянын толук видеозаписин Коалициянын сайтынан тапсаңыздар болот.

 Кошумча маалымат алуу үчүн Сиз шайлоо боюнча координатор Медер Талканчиев, юристтер Тимур Арыков,  Азамат Адилов менен  тел.:+996 900324  боюнча байланышсаңыз болот.

Пресс-релиз – уточнение

Рейтинг:   / 0

  «Коалиция  за  демократию и  гражданское общество» информирует о том, что после выхода материала информационного  агентства  «24.kg» под названием  «В Баткене 76%  избирателей не смогли  найти  себя  в  списках»,  Коалиция  получила разъяснение из ЦИК о том, что в тестировании в городе Баткен приняли участие все потенциальные избиратели, среди которых были как те, кто сдал, так и те, кто не сдал биометрические данные.  Как разъяснили члены ЦИК данное  тестирование  в  городе Баткен было проведено 12 сентября для того, чтобы удостовериться, что избиратели, не сдавшие биометрические данные, не смогут проголосовать, а также, что сдавшие биометрические данные смогут проголосовать только на своем участке во избежание «карусельного голосования». Коалиция выражает признательность Правительству и ЦИК за своевременное реагирование и  разъяснение.   

  Напомним, что 21 сентября в 11 часов в ИА Акипресс  Коалиция предоставила предварительный отчет о наблюдении за предвыборным периодом с 1 по 15 сентября 2015 года. В частности, речь шла о 76%  избирателей, принявших участие на тестировании в  УИК города Баткен, которые не могли найти себя в списке избирателей.   Полный текст отчета Коалиции и полная видеозапись пресс-конференции доступна на нашем сайте.

  Для получения дополнительной информации Вы можете связаться с координатором по выборам Медером Талканчиевым, юристами Тимуром Арыковым,  Азаматом Адиловым по тел.:+996 900324.  

 

Жогорку Кенешке депутаттарды шайлоого узак мөөнөттөгү байкоо жүргүзүүнүн жыйынтыгы боюнча 1-сентябрдан тартып 15- сентябрга чейинки мөөнөт ичиндеги Коалициянын экинчи алдын ала отчету

Рейтинг:   / 0

  «Демократия жана жарандык коом үчүн Коалициясы» (Коалиция)  2015-жылдын 4-октябрына белгиленген  Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенешине депутаттарды шайлоого узак мөөнөттөгү байкоо жүргүзүүнүн  жыйынтыгы боюнча  1-сентябрдан тартып 15- сентябрга чейинки мөөнөт ичиндеги  экинчи алдын ала отчетун чыгарды.   

  Узак мөөнөттөгү байкоо жүргүзүүнүн жыйынтыгы боюнча  мерчемделген  отчеттун   бул экинчиси. Отчет  бир нече  бөлүктөн  турат: байкоо жүргүзгөн мөөнөт  ичинде өлкөдөгү коомдук-саясий кырдаал;  шайлоо мыйзамдарынын жаңы өзгөрүштөрү;  шайлоо комиссияларынын жана Мамлекеттик катоо кызматынын ишмердүүлүгү; биометрикалык көрсөткүчтөрдүн негизинде шайлоочулардын тизмесин даярдоо процесси;  жергиликтүү органдардын жана башка шайлоочуларды маалымдар кылуу боюнча структуралардын ишмердүүлүгү,  үгүт иштери, шайлоочулардын тизмесин тактоо.  Кийинки отчет   29-сентярда жарыяланат.

  Бул  отчет  бардык райондордогу жана шаарлардагы  жана БШКдагы  60 узак мөөнөттөгү байкоочунун, аналитиктердин жана Коалициянын кызматкерлеринин жардамы менен даярдалды.   Отчет үчүн маалыматтар түздөн-түз байкоо жүргүзүү, жер-жерлердеги интервьюлар,  шайлоого даярдык жана аны уюштуруу процессине байланыштуу маалыматтарды топтоо жана анализдөө ыкмасы менен топтолду.      

  Бул  отчетту  толук бойдон  кыргыз,  орус  жана  англис  тилдеринде карап алсаңыздар болот.

  Байкоо жүргүзүү иштерин аткарууда узак мөөнөттөгү байкоочулар бейтараптуулук, көз карандысыздык жана нейтралдуулук принциптерин карманышты. 

  Толугураак маалымат алуу үчүн Сиз   Коалициянын президенти  Динара Ошурахунова,  шайлоо боюнча  координатор  Медер  Талканчиев,  юристтер Тимур  Арыков  жана  Азамат  Адилов  менен   тел.:+996 900324 байланышсаңыз болот .

 

Результаты мониторинга местных кенешей и повышение эффективности взаимодействия граждан с органами местного самоуправления

Рейтинг:   / 1

  16 сентября 2015 года в малом конференц-зале Плаза Отель  состоится круглый стол на тему: «Результаты мониторинга  местных кенешей и повышение эффективности взаимодействия  граждан с органами местного самоуправления», организованный общественным объединением «Коалиция за демократию и гражданское общество» по обсуждению отчета  мониторинга работы  местных кенешей. 

  В 2012 году после реформ органов местного самоуправления (МСУ) в Кыргызской Республике, роль местных кенешей в формировании политической жизни на местах резко возросла, они получили финансовую, политическую независимость от государственного органа. Местные кенеши формируют политику на местах, где от решения социально-экономических вопросов зависит будущее регионального развития местного населения. В связи с этим, местные лидеры и активисты пытаются сотрудничать с местными кенешами в формировании стабильной  и полноценной политики на местах.

Коалиция представляет вниманию избирателей новый интерактивный метод изучения позиций политических партий, участвующих в выборах депутатов Жогорку Кенеша 4 октября 2015 г.

Рейтинг:   / 0

  Общественное объединение «Коалиция за демократию и гражданское общество» представляет вниманию избирателей Кыргызстана результаты онлайн опросника по выборам по наиболее актуальным вопросам, в котором приняли участие 8 из 14 политических партий, планировавших принять участие в выборах депутатов Жогорку Кенеша в начале августа 2015 г.  Цель онлайн опросника заключается в том, чтобы помочь избирателям узнать каких конкретно позиций придерживаются политические партии, участвующие в выборах, и сравнить их позиции со своими собственными взглядами на эти же самые вопросы.

Коалиция 2015-жылдын 4-октябрындагы Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоодо ат салышуучу саясий партияларды сурамжылоо менен алардын позицияларын изилдөөнүн жаңы интерактивдүү ыкмасын сиздердин назарыңыздарга сунуштайт

Рейтинг:   / 0

  «Демократия жана жарандык коом үчүн Коалициясы» Коомдук уюму  Кыргызстандын шайлоочуларына эң актуалдуу болгон суроолор боюнча сурамжылоонун жыйынтыгын сунуштайт. 2015-жылдын август айында жүргүзүлгөн сурамжылоого шайлоого аттанып жаткан 14 партиянын 8и  жообун узатты.  Онлайн сурамжылоонун максаты шайлоочуга шайлоого катышып жаткан партиялардын тигил же бул актуалдуу маселелер боюнча позициясын аныктоого, өзүнүн көз карашы менен саясий партиянын позициясын салыштырууга жардам берүү.   

Отношение населения к проблеме браков несовершеннолетних в Кыргызской Республике (Результаты телефонного опроса и круглых столов в пилотных сообществах)

Рейтинг:   / 0

  10 сентября 2015 года в информационном центре Аки-пресс в 11.00 ОО «Коалиция за демократию и гражданское общество» провела пресс-конференцию на тему «Ранние браки – браки в детском возрасте».

  ОО «Коалиция за демократию и гражданское общество» с целью оказания содействия местным органам  власти в предотвращении браков с участием несовершеннолетних,  с  8 июня по 25 июня 2015 года  провело круглые столы  в городах Джалал-Абад, Ош, Исфана, Кемин и Талас.  Для выявления мнений и отношений граждан к бракам несовершеннолетних с 27 по 30 июля 2015 года был проведен телефонный  опрос во всех регионах республики.

Дебаты на ОТРК и ЭЛТР (таблица)

Рейтинг:   / 2

 

Проведение круглого стола на телеканале ОТРК

Дата

Время

Партии

 

30 сентября

 

19:50 – 21:35

«Аалам», «Азаттык»,  «Ата Мекен», «Конгресс народов Кыргызстана», «Мекен Ынтымагы»,     «Республика Ата Журт», «Улуу Кыргызстан».

 

1 октября

 

19:50 – 21:35

«Ар-Намыс», «Бир Бол», «Бутун

Кыргызстан Эмгек»,

«Замандаш»,   «Кыргызстан», СДПК,   «Онугуу-Прогресс».

 

Первый отчет по результатам долгосрочного наблюдения за выборами депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики

Рейтинг:   / 1

  «Коалиция за демократию и гражданское общество» (Коалиция) выпустила первый предварительный первый отчет по результатам долгосрочного наблюдения за выборами  депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики 4 октября 2015 г. в период с 18 по 31 августа 2015 г.

  Это первый из планируемых трех отчетов по результатам долгосрочного наблюдения. Данный предварительный отчет состоит из нескольких разделов: общественно-политическая ситуация в стране за наблюдаемый период; новшества выборного законодательства; деятельность избирательных комиссий и ГРС; процесс подготовки списка избирателей  на основе биометрических  данных; деятельность местных органов власти и других структур по информированию избирателей. В последующих отчетах может появиться дополнительная информация с учетом конкретных мероприятий, проводимых в определенный рассматриваемый период. Одним из основных вопросов, который будет рассматриваться в последующих отчетах, станет предвыборная агитация и информационная деятельность  политических партий.  

  Долгосрочное наблюдение проводится силами 60 долгосрочных наблюдателей во всех районах и городах страны, а также в ЦИК, аналитиками, сотрудниками Коалиции. Информация для данного отчета собирается методом непосредственного наблюдения, интервью на местах, сбора первичной и анализа вторичной информации касающейся процесса подготовки и организации выборов.

  При выполнении наблюдения долгосрочные наблюдатели руководствовались принципами беспристрастности, независимости и нейтральности.

  Данный отчет доступен на кыргызском, русском  и английском языках.

  Для получения дополнительной информации, вы можете обратиться по тел. 900-324 к Координатору по выборам Талканчиеву Медеру, юристу Адилову Азамату, юристу Арыкову Тимуру.

ЦИК распределил бесплатное эфирное время для партий на телеканале ОТРК (график выступлений)

Рейтинг:   / 0

 

  В Центральной избирательной комиссии 7 сентября прошла жеребьевка на предоставление на телеканале ОТРК бесплатного эфира для политических партий.

  В течение 7 дней на телеканалах будут выступать по 2 партии. На индивидуальное выступление телеканал ОТРК предоставит 10 минут, язык выбирают сами партии.