Главная > Отчеттор > 2017 ж боюнча. > 2017 жылдын 15 октябрына белгиленген кыргыз республикасынын президентин шайлоого даядрык көрүүсүнө байкоо жүргүзүүнүн жыйынтыктары боюнча алдын ала отчет