Главная > Отчеттор > Кыргызстандын калкынынын алдыдагы кыргыз республикасынын президентин шайлоого карата мамилеси жана кабардар болгондугу